Kamera Takip Sistemleri & Medikale yönelik yazılımlar

  • Uzaktan izleme, kamera takip ve kamera görüntüsü düzeltme çalışmaları

Kamera hareket artifaktının olumsuz etkisini (motion blur) ataletsel ölçüm yardımıyla (IMU), aktif veya yazılım ile düzeltme çeşitli müşterilerimizin taleplerine karşılık olarak yazılım portföyümüze eklenmiştir.

Medikal Uygulamalar

Tıbbi görüntüleme cihazı çıktılarının görüntü kalitesi iyileştirme, teşhise yardımcı CAD ürünleri geliştirimesi günümüz popular araştırma konuları arasında bulunmaktadır. Firmamızda da bu bağlamda yurt içi ve yurt dışı müşterilere ihtiyaca yönelik yazılım ürünleri sunulmuştur.

  • DICOM ve PACS tabanlı sistemler
  • MRI, Ultrason ve diğer görüntüleme çıktılarının işlenmesi - Pre / post processing
  • Teşhis, karar destek uygulamaları
  • Derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar